cíle aktuality média kontakty přihlášení
 
     
 

 

 

Občanské sdružení Klidné Ivanovice – činnost:

 

Občanské sdružení Klidné Ivanovice je dobrovolným nepolitickým zájmovým sdružením občanů,
majícím za cíl zabránit nebo minimalizovat výstavbu průmyslových, dopravních a jinak znehodnocujících staveb kvalitu životního prostředí a bydlení v Brně – Ivanovicích.
V této době „bojuje“ občanské sdružení proti plánované výstavbě Hobby marketu v Brně-Ivanovicích. Úzce spolupracuje se starostkou Evou Slavíkovou (602503557) a s občanským sdružením Nesehnutí (Jiří Koželuh 723559495).

 

Činnost občanského sdružení – proti výstavbě Hobby marketu- stručně:

 

-činnost občanského sdružení Klidné Ivanovice  pokračuje - 2006/2007:
-podání žaloby ke krajskému soudu v Brně , proti rozhodnutí správního orgánu (formulář uložen v sekci činnost)
-podán na MMB, návrh  na obnovu řízení a vydání nového rozhodnutí (formulář uložen v sekci činnost)
-podán na MMB, podnět k provedení přezkumného řízení (formulář uložen v sekci činnost)
-podán na nejvyšší správní soud ČR, návrh na zrušení opatření obecné povahy (formulář uložen v sekci činnost)
- sepsání petice „proti výstavbě Hobby Marketu“
- podepsalo více než 350 občanů Ivanovic
- petice byla předána 9.3.06 zastupitelstvu a starostce MÚ Brno – Ivanovice
- sepsání otevřeného dopisu a rozeslání všem potencionálním provozovatelům Hobby Marketu (Bauhaus,Baumax,Hornbach,OBI,Mountfield)
Rozesláno 29.3.06 (tímto jsme se připojili k již rozeslaným otevřeným dopisům od starostky a sdružení Nesehnutí
- pokus o jednání (osobní schůzku) s jednatelem f. Bauhaus (Aleš Pacal) – odmítl
- podání nesouhlasného stanoviska za sdružení Klidné Ivanovice na místní stavební úřad, kde v těchto dnech probíhá územní řízení o stavbě, ve kterém mohou účastníci řízení uplatnit své připomínky, nesouhlas

Více informací ke „kauze“ – chystaná výstavba Hobby marketu, Brno – Ivanovice

    home